Sağlık Bölümlerinden Ataması Olan Öğrencilerin Diploma İşlemleri

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılıp kesinleşen öğrencilere sadece diploma verilecektir. Her pazartesi saat 09.00-11.00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (Pelitli Yerleşkesi) diplomalarını alabilirler. Diğer gün ve saatlerde diploma verilmeyecektir. Diğer bölümlerden mezun olan öğrencilere de diplomaları verilmeyecektir. Sadece sağlık bölümlerinden ataması yapılan ve acilen diplomaya ihtiyacı olan öğrencilere diploma verilecektir.

Not: Diploma alacak öğrenciler öncelikle ilişik kesme işlemlerini tamamlamalı daha sonra diplomalarını almak için müracaat etmelidirler. İlişik kesme işlemlerini başlatmak için ilgili bölüm sekreterliğine gitmeleri gerekmektedir. Daha önce ilişik kesme işlemini yapmış ve geçici mezuniyet belgelerini almış olan öğrenciler doğrudan geçici mezuniyet belgeleriyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek diplomalarını alabilirler.