11.03.2020 tarihindeki Devletler Özel Hukuku dersi Kariyer Fuarı sebebiyle yapılmayacaktır.