10.03.2020 tarihindeki AB Hukuku dersi Kariyer Fuarı sebebiyle yapılmayacaktır.