03/03/2020 ve 04/03/2020 tarihlerinde  Öğr. Gör. Gözde Hare HAYIRLIOĞLU izinli olacağından dolayı bu tarihlerde dersi olan öğrenciler için bu tarihlerde ilgili dersler yapılmayacaktır.Derslerin telafi tarihleri daha sonrasında öğrencilere bildirilecektir.