NOT: Eksik veya hatalı bir durum söz konusu olduğunda bölüm başkanınız ile temasa geçiniz.