ODL 1007 Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersinin final tarihi 15.01.2020 saat:09:00  derslik D-102,

ODL 313  Ek Engeli Olan İşitme Kayıplarına Yaklaşım final taihi 14.01.2020 saat: 13:00 derslik D 107

olarak değiştirilmiştir…

Öğrencilerimize duyurulur…