Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü hocaları ve öğrencileriyle 14/12/2019 tarihinde Istanbul Tuzla’daki Omsan Lojistik’e bir teknik gezi düzenlenmiştir. Demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu alt sistemlerini aktif kullanan, ilk Türk bayraklı çimento gemisine sahip, yurtiçi çeşitli noktaların yanısıra, Romanya, Fransa, Fas gibi yurtdışı noktalarda da müşterilerine lojistik hizmet sunan, 1250 çalışanıyla alanında önemli bir potansiyele sahip Şirketin yöneticileri tarafından Bölüm öğrencilerimize alanla ilgili gerek sunumlar eşliğinde gerekse karşılıklı soru-cevap olacak şekilde detaylı bilgiler aktarılmıştır. Son derece yararlı ve interaktif geçen gezimizde Şirket ve sektör hakkında öğrencilerimiz kapsamlı bir şekilde aydınlatılmış olup, antrepo alanları uzmanlar eşliğinde gezilmiştir. Bilhassa antrepo alanlarındaki elleçleme işlemlerinin izlenmesi, gümrük müşavirlerinin ve devletin sorumluluk alanlarının öğrenilmesi, teorik bilginin yanısıra uygulamalı olarak da bilgi alınması öğrencilerimiz için faydalı olmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERDOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÖZTÜRK eşliğinde yapılan teknik gezi Istanbul’daki dinamizmi, vizyonu ve bakış açısını görmeleri açısından öğrencilerimize önemli bir katkı sağlamıştır.