Avrasya Üniversitesi bünyesinde radyo internet yayıncılığı hizmeti veren Avü Radyo yayın hayatına başlamıştır. Birbirinden farklı programlarla Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencilerinin bireysel performansları ve alanında uzman konuklarla sizlerle birlikte olacaktır. Haftalık yayın akışımız aşağıdaki gibidir.

 

 

AVÜ Radyo, yayınlarında insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmayı, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamayı, haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda hareket etmemeyi, çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermeyi, ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve ön yargılara yer vermemeyi, kişi ve kuruluşları cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmayı, toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında kriz zamanlarında sağduyulu davranmayı, şiddete teşvik etmemeyi ve meşrulaştırmamaya özen göstermeyi, özel hayata ve mahremiyete saygılı olmayı, dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermeyi, basın meslek ilkelerine ve evrensel hukukun normlarını ilke edinmiştir.