UZEM İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı Sonuçları

UZEM tarafından yürütülen YDB 1001 İngilizce-1 ve YDB 1002 İngilizce-2 derslerinin 01.10.2019 tarihinde yapılan muafiyet sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir. Başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaftır. Başarı durumları ilgili sekreterlikleri tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenecektir. Başarılı olan öğrenciler bu derslerin arasınav ve dönem sonu sınavlarına girmeyecektir.

2019-2020 YDB 1001 İngilizce-1 Muafiyet Sınavı Sonuçları

2019-2020 YDB 1002 İngilizce-2 Muafiyet Sınavı Sonuçları