Muafiyet dilekçesi veren öğrencilerimizin en geç 01.10.2019 tarihi

saat 17:00 ye kadar Fakülte Sekreterliğine gelmeleri gerekmektedir.