Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları (22.07.2019 tarihli ilan)

aşağıdaki tablodadır.