1-) AGNO 2.00’ın altında kalan öğrenciler 30 AKTS ders seçmeli, mezun durumda iseler danışmanları ile dilekçe yazmaları gerekmektedir.

AGNO 2.00-3.00 arasında olan öğrenciler 40 AKTS, AGNO 3.00 üzerinde olanlar 45 AKTS ders seçebileceklerdir.

2-) 2017 ve öncesi girişli öğrencilerimizin eski kodlu dersleri sisteme Cuma gününden itibaren işlenecek olup ders kayıtlarını bu tarihten itibaren yapabileceklerdir.

3-) 2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER 1 TANE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS SEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Alan dışı seçmeli listesinde bölümünüze ait olmayan dersi sisteminiz üzerinden LİSTEDE OLMAYAN DERS EKLE butonuna tıklayarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu seçip ilgili programdan eklemeniz gerekmektedir.

ÖRNEK:  Ağız Diş Sağlığı Programında okuyan öğrenci kendi bolognasında hiçbir zaman almadığı ISG SEC 2057 Olay Yönetim Sistemleri dersini alandışı seçebilmesi için Listedışı ders ekle, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programına giriş yaparak dersi eklemelidir.

NOT: Alan dışı seçmeli derslerin saati perşembe günleri 15:00-17:00 arasındadır. Kontenjanı dolan dersler seçilemeyecek olup diğer derslere yönlendirme yapılacaktır.

4 Yarıyıl içerisinde almadığınız ve almayacağınız dersler danışmanlar tarafından onaylanacaktır.

SHMYO ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS LİSTESİ:

Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı
1 SKİ SEC 2057 Davranış Bilimleri
2 OPT SEC 2055 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3 ANp SEC 2057 Besinlerde Toksik Öğeler
4 TLT SEC 2057 Çevre Koruma
5 ISG SEC 2057 Olay Yönetim Sistemi
6 ADA SEC 2055 Risk ve Kriz Yönetimi
7 IUT SEC 2055 Hastalık Bilgisi
8 SKİ SEC 2053 Tıbbi Dökümantasyon
9 IAY SEC 2053 Adli Tıp Uygulamaları
10 UZEM Tıbbi Terminoloji
11 UZEM Sağlıkta Meslek Etiği

SKİ: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

OPT: Optisyenlik

ANP: Anestezi

TLT: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ISG: İş Sağlığı ve Güvenliği

ADA: Acil Durum ve Afet Yönetimi

IUT: İş Uğraşı Terapisi

IAY: İlk ve Acil Yardım