1-) AGNO 2.00’ın altında kalan öğrenciler 30 AKTS ders seçmeli, mezun durumda iseler danışmanları ile dilekçe yazmaları gerekmektedir.

AGNO 2.00-3.00 arasında olan öğrenciler 40 AKTS, AGNO 3.00 üzerinde olanlar 45 AKTS ders seçebileceklerdir.

2-) 2017 ve öncesi girişli öğrencilerimizin eski kodlu dersleri sisteme Cuma gününden itibaren işlenecek olup ders kayıtlarını bu tarihten itibaren yapabileceklerdir.

3-) 2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER 1 TANE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS SEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Alan dışı seçmeli listesinde bölümünüze ait olmayan dersi sisteminiz üzerinden LİSTEDE OLMAYAN DERS EKLE butonuna tıklayarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu seçip ilgili programdan eklemeniz gerekmektedir.

ÖRNEK:  Ağız Diş Sağlığı Programında okuyan öğrenci kendi bolognasında hiçbir zaman almadığı ISG SEC 2057 Olay Yönetim Sistemleri dersini alandışı seçebilmesi için Listedışı ders ekle, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programına giriş yaparak dersi eklemelidir.

NOT: Alan dışı seçmeli derslerin saati perşembe günleri 15:00-17:00 arasındadır. Kontenjanı dolan dersler seçilemeyecek olup diğer derslere yönlendirme yapılacaktır.

4 Yarıyıl içerisinde almadığınız ve almayacağınız dersler danışmanlar tarafından onaylanacaktır.

SHMYO ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS LİSTESİ:

Sıra NoDersin KoduDersin Adı
1SKİ SEC 2057Davranış Bilimleri
2OPT SEC 2055Müşteri İlişkileri Yönetimi
3ANp SEC 2057Besinlerde Toksik Öğeler
4TLT SEC 2057Çevre Koruma
5ISG SEC 2057Olay Yönetim Sistemi
6ADA SEC 2055Risk ve Kriz Yönetimi
7IUT SEC 2055Hastalık Bilgisi
8SKİ SEC 2053Tıbbi Dökümantasyon
9IAY SEC 2053Adli Tıp Uygulamaları
10UZEMTıbbi Terminoloji
11UZEMSağlıkta Meslek Etiği

SKİ: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

OPT: Optisyenlik

ANP: Anestezi

TLT: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ISG: İş Sağlığı ve Güvenliği

ADA: Acil Durum ve Afet Yönetimi

IUT: İş Uğraşı Terapisi

IAY: İlk ve Acil Yardım