2018-2019 Yaz Okulu sonrası Mezuniyet Tek Ders Sınavına Girmeye

hak kazanan öğrencilerimiz aşağıdaki tablodadır.

Sınav Tarihi: 10.09.2019