İş Sağlığı ve Güvenliği dersi final sınavı 02.09.2019 tarihinde saat 10:00’da Ömer Yıldız Yerleşkesi Amfi salonunda yapılacaktır.