Sağlıkta Meslek Etiği dersinin yaz okulu final sınavı 2 Eylül 2019 saat 09:00 ‘da Yalıncak Yerleşkesinde D 301 nolu sınıfta yapılacaktır.