Değerlendirme Sınavı Giriş Tarihi: 28.08.2019

Değerlendirme Sınav Yeri ve Saati: Ömer YILDIZ YERLEŞKESİ/ TOPLANTI SALONU / 10:00