22.07.2019 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlan Metni Ek`te olup, tarihlerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İlk başvuru tarihi : 23.07.2019

Son başvuru tarihi : 05.08.2019

Ön değerlendirme tarihi: 16.08.2019

Sonuç açıklama tarihi : 29.08.2019