2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinin 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile değiştirilmesine göre; 2018-2019 Öğretim yılı sonunda azami süresi dolan Önlisans Öğrencileri için başvuru şartları ve koşulları aşağıda açıklanmıştır.

  1. Daha önce alıp devam şartını sağlayarak başarısız oldukları (FF,) derslerden öğrencilik haklarından yararlanmaksızın iki EK SINAV hakkını kullanabilirler.
  2. Azami süre Sonu ek sınavlarına 2015-2016 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilirler.
  3. Başvuru yapacak olan ön lisans öğrencilerin başvuru formuna tüm ders bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ve başvuru yapması gerekmektedir.

Not: Başvuru formunda kayıt türünü yazarken yatay geçiş ise yatay geçiş yılı ve dönemini mutlaka belirtiniz.