YARIŞMANIN KONUSU : ‘‘15 TEMMUZ’A KARŞI DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK RUHU’’

KOMPOZİSYON YARIŞMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU BİLGİLERİ, KATILIM KOŞULLARI VE TEKNİK GEREKLİLİKLER

1. Kompozisyon yarışmasının konusu ‘‘15 Temmuz’a Karşı Demokrasi Ve Milli Birlik Ruhu’’ dur.

2. Yarışmaya, Trabzon ilindeki üniversitelerin halen eğitim ve öğretime devam eden Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki öğrenciler katılabilir.

3. Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesi yer almalıdır.

4. Katılımcılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Katılımcı herhangi bir yarışmada ödül almamış, herhangi bir yerde yayınlanmamış bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.

5. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Sayfanın arka yüzüne öğrencinin adı soyadı, okulu, açık ev adresi, cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

7. Yarışma evrakları aşağıda belirtilen adrese, son katılım tarihi dikkate alınarak ulaştırılmalıdır. Kargo kaynaklı gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Adres: Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Rektör Yardımcısı, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, Pelitli Yerleşkesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Rize Caddesi, No: 226, TRABZON

Posta Kodu: 61000 Telefon: 0 462 334 05 50 Web: www.avrasya.edu.tr

8. Başvurunun son tarihi 26 Temmuz 2019 saat: 17.00’a kadardır.

9. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.avrasya.edu.tr kurumsal ağ sitesinden kamuoyuna duyurulur.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI DEĞERLENDİRME JÜRİSİ ÜYELERİ:

Değerlendirme Jürisi (Toplam 3 kişiden oluşur.)

1. Prof. Dr. Ziya YAPAR (Avrasya Üniversitesi FEF Dekanı)

2. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU (Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

3. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK (FEF Öğretim Üyesi)