YARIŞMANIN KONUSU : ‘‘15 TEMMUZ’A KARŞI DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK RUHU’’

AFİŞ YARIŞMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU BİLGİLERİ, KATILIM KOŞULLARI VE TEKNİK GEREKLİLİKLER

1. Afiş yarışmasının konusu ‘‘15 Temmuz’a Karşı Demokrasi Ve Milli Birlik Ruhu’’ dur.

2. Yarışmaya, Trabzon ilindeki üniversitelerin halen eğitim ve öğretime devam eden Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik düzeyindeki öğrenciler katılabilir.

3. Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesi yer almalıdır.

4. Katılımcılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Yarışmaya katılan tasarımın özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımın kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1) adet eseri ile katılabilir.

5. Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

6. Afiş çalışması için teknik serbesttir. Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır.

7. Afiş tasarımı 50×70 cm ölçülerinde hazırlanarak baskısı alınmalıdır. Ayrıca tasarım 300 dpi çözünürlükte, TIFF ya da JPG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve CD/DVD ortamına atılarak baskısıyla birlikte kargo ile aşağıdaki belirtilen adrese, son katılım tarihi dikkate alınarak ulaştırılacaktır, kargo kaynaklı gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Adres: Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Rektör Yardımcısı, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, Pelitli Yerleşkesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Rize Caddesi, No: 226, TRABZON

Posta Kodu: 61000 Telefon: 0 462 334 05 50 Web: www.avrasya.edu.tr

8. Afişte görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Fakat tasarım üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

9. Başvurunun son tarihi 26 Temmuz 2019 saat: 17.00’a kadardır.

10. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.avrasya.edu.tr kurumsal ağ sitesinden kamuoyuna duyurulur.

AFİŞ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME JÜRİSİ ÜYELERİ:

Değerlendirme Jürisi (Toplam 3 kişiden oluşur.)

1. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU (Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

2. Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZTÜRK (Avrasya Üniversitesi MYO Müdürü)

3. Öğr. Gör. Ziya SELİM (MYO Grafik Tasarımı Programı Başkanı)