Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesi

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” yayınlamıştır.. Bu esaslara göre Üniversitemiz, öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Öğrenci Üye başvuru koşulları:

  • 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görüyor olmak ve
  • Yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine sahip olmak.

Adayların başvuru dosyalarında; niyet mektubu ve kalite güvencesi alanındaki deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.

Söz konusu ilke, esas ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci üye olmak isteyen adayların 15 Mart 2019 tarihine kadar üniversitemiz Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü‘ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar için tıklayınız