Doç. Dr. Burak HERGÜNER Erasmus kapsamında Bükreş’te dersler verdi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Burak Hergüner, ErasmusteachingStaff Exchange kapsamında Bükreş’te bulunan DimitrieCantemirUniversitesindeDefenceand Security (Savunma ve Güvenlik) ve Business Administration (İş idaresi) Yüksek lisans programında okuyan öğrencilere Siyaset bilimi üzerine dersler verdi. Doç. Dr. Hergüner, ayrıca üniversitenin dış ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı Prof. RamonaMihaila tarafından da kabul edildi.