Derse devam zorunluluğu

MADDE 28/1: Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü proje, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

Ders ve ölçme faaliyetleri

MADDE 30/4: Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

Yönetmeliğe göre;

AMY 1007 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)

180729017      YÜCEL TIRIŞ

AMY 1003 MEDENİ HUKUK I

180729007      GÜLCAN GEÇKİN

MYO 103/AMY 1005/SGV 1005/UİT 1005/UFB 1005/GİB1005 TEMEL HUKUK

18091210004  YunusATASOY

180904001      İSMAİLÇALIŞKAN