018 YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU KAYIT YAPTIRAMAYANLARA EK KAYIT FIRSATI

Ek yerleştirmede kayıt hakkı doğup kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz 26 Ekim 2018 tarihine kadar üniversitemize mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte başvurarak kayıt yaptırabilirler. YÖK’ün ilgili duyurusu için http://www.yok.gov.tr/web/guest/2018-yks-mazeret-kaydi-mujdesi linkini ziyaret edin.

10 Ekim 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2018 YKS ek yerleştirme sonucu kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kaydı için ek süre tanınmasına ilişkin karar alındı.

Bu karara göre ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt tarihinin sona ermesinden itibaren 3 hafta içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.

Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların, 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekecek.

Başvuru sonucu adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesi ve mazeretin kabul edilmesi sonucu kaydının yapılmasına karar verilebileceği ve üçüncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmayacağı alınan karar sonucu belirtildi.