Sağlık Bilimleri Fakültesi Tek Ders Sınav Başvurusu

Tek Ders Sınavına girecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Tek Ders başvuru dilekçesini eksiksiz olarak doldurup Fakülte Sekreterliğine başvuru yapması  gerekmektedir.

Başvurular Şahsen, E-Mail veya Posta yolu ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 14.09.2018 saat 13:00’a kadardır.

Tek Ders Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ayrıca ilan edilecektir.

Not: E-Mail İle başvuru yapacak  öğrencilerin imzalı başvuru belgesini  sbfsekreterligi@avrasya.edu.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tek Ders Sınav Tarih ve Saati : 17 Eylül 2018 —- 15.00  Sınav yerleri ayrıca duyurulacaktır.

(Uzem Dersleri UZEM Koordinatörlüğü tarafından ilan edilecektir.) 

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu