Tek Ders Sınavına girecek olan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Tek Ders başvuru dilekçesini eksiksiz olarak doldurarak, MYO Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular Şahsen, E-Mail veya Posta yolu ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 14.09.2018 saat 15:00’a kadardır.

Tek Ders Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ayrıca ilan edilecektir.

Not: E-Mail İle başvuru yapacak öğrencilerin imzalı başvuru belgesini tarayıcıdan geçirerek (.pdf) uzantılı belgelerini myosekreterligi@avrasya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Evrak üstüne fotoğraf çekilerek gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Tek Ders Sınav Tarih ve Saati : 17 Eylül 2018 – 15.00 Sınav yerleri ayrıca duyurulacaktır.

 (Uzem Dersleri UZEM Koordinatörlüğü tarafından ilan edilecektir.)

MYO-TEK DERS SINAVI BAŞVURU FORMU