Doç. Dr. Kamala Gahramanova ve Öğr. Gör. Ali Tansu Balcı 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresine Katıldı

Üniversitemiz Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kamala Gahramanova ve Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Ali Tansu Balcı bu yıl Mardin’de düzenlenen 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne katıldı. Balcı ve Gahramanova “Okul Öncesi Çocukların Gelişiminde Çokkültürlülüğün Önemi” adlı sözlü bildiri ile halen devam etmekte olan okul öncesi çocukların gelişimi üzerine yaptıkları araştırmanın ilk bulgularını paylaştılar.

Başkanlığını Prof. Dr. Handan Asûde Başal’ın yaptığı oturumda Balcı, Türkiye’de çokkültürlülük çalışmalarının sınırlılıkları ve bu çalışmalarda okul öncesi eğitime yeteri kadar önem verilmediği üzerinde durdu ve kültürel değerlere duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde okul öncesi eğitimin önemini öğrenme ve gelişim açısından değerlendirdi. Ayrıca çokkültürlü toplumların ortaya çıkmasında çokkültürlü eğitim programlarına olan ihtiyaç ve bu programların uygulanmasında öğretmenlerin farkındalığının arttırılması belirtildi. Son olarak dünyadaki çokkültürlü eğitim uygulamaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı oturum, katılımcılardan gelen soru ve önerilerle sonlandırıldı.