Üniversitemiz Çocuk Gelişimi Programından Öğr. Gör. Ali Tansu Balcı bu yıl Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen V. International Eurasian Educational Research Congress (5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi) kongresine Prof. Dr. Ayfer Kocabaş ile birlikte “Türkiye’de Eleştirel Düşünme Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi” başlıklı sözlü bildiri ile katılım gösterdi.

Türkiye’de eleştirel düşünme üzerine yapılan çalışmaların eleştirel bir analizinin yapıldığı sunumda Balcı, yapılan çalışmaları belirli temalar üzerinden değerlendirerek eleştirel bireylerin yetiştirilmesinde eleştirel bir eğitim sistemi ve eleştirel düşünebilen öğretmen, araştırmacı ve akademisyenlerin rolü üzerinde durdu. Oturuma aynı zamanda Prof. Dr. Meral Uysal, Prof. Dr. Veysel Sönmez ve Doç. Dr. Fevziye Sayılan da katılım göstererek önerilerde bulundular.

Kongrenin bu yılki teması “Değişen eğitim paradigmaları: yeni yöntemler, yönelimler ve politikalar”dı. Kongre boyunca American Psyhological Association (APA) başkanı Prof. Dr. Antonio De Puente, psikoanalist Prof. Dr. Irvin D. Yalom, eleştirel düşünür Prof. Dr. Gerald Nosich’in yanı sıra Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Prof. Dr. Ahmet Saban, Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğren, Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt ve Doç. Dr. Ali Ersoy gibi alanında uzman eğitim bilimciler de çeşitli panel, çalıştay ve atölyelerde katılım gösterdi.