14.05.2018 tarihinde 13.00-15.00 saatleri arasında Genel İktisat ve Genel Ekonomi dersleri D-08’de yapılacaktır.