21.03.2018 tarihinde AMY 114 Yargı Örgütü dersinde quiz yapılacaktır.

22.03.2018 tarihinde AMY 206 Adli Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı dersinde quiz yapılacaktır.

22.03.2018 tarihinde AMY 102 Medeni Hukuk dersinde quiz yapılacaktır.