1- Avrasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor D. Başkanlığı tarafından 23 Mart 2018 Cuma günü saat 16:00 da Pelitli Yerleşkesi D 207’de Öğrenci Kulüpleri Toplantısı yapılacaktır.

2- Bu toplantıya Avrasya Üniversitesi öğrenci kulüp başkanları ile yardımcıları ve mümkün olduğu takdirde akademik danışmanlar katılacaklardır.

3- Toplantıya gelmeden önce;

  1. Kulüplerin 2017-2018 Eğitim Yılı itibarıyla Genel Kurulları tamamlanmış,
  2. İlgili kurulları (Yönetim, denetim) güncellenmiş,
  3. Üye sayıları tam ve güncellenmiş,
  4. 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim Yıllarında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin dökümü oluşturulmuş,
  5. 2017-2018 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Faaliyet Planları belirlenmiş olacaktır.

4- Toplantıda etkinlik planları gözden geçirilecek ve kulüp başkanlarının teklif ve önerileri alınacaktır.

5- Toplantının sonunda toplantıya katılmayan, ilgili kuruluşlarını oluşturmayan, hiçbir faaliyet planlaması yapmayan pasif durumdaki öğrenci kulüplerinin feshi için ilgili yönerge esaslarına göre işlem başlatılacaktır. Bu nedenle kulüp yöneticilerinin gerekli hazırlıkları yaparak  toplantıya katılmaları önemlidir.