13 Mart 2018 Saat:13.00 AMY 104 İdare Hukuku Dersinde quiz yapılacaktır.