Dr. Burak Hergüner ISMAS’a(Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu) katıldı

2 – 4 Şubat 2018  tarihleri   arasındaKemer’de düzenlenenve 200’ün üzerinde akademisyenin katıldığı Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumunda (ISMAS) üniversitemiz İİBF öğretim üyelerinden Dr. Burak HERGÜNER,AvrasyaÜniversitesini temsil etti. “Yerel Yöneticilerin Çevre Algısı: Trabzon’daki Yerel Yöneticiler Üzerine bir Çalışma”(A Study on Local Administrators’ Perceptions about Environment: The Case of Trabzon) başlıklı bir bildiri sunan Dr. Hergüner, ayrıca katıldığı oturumun başkanlığını da yaptı. Tekniğine göre nitel bir çalışma olan araştırmada sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutundan biri olan çevrenin son yıllarda kamu politikalarının uygulanması ve kamu hizmetlerini sağlamak açısından önem ve etkileri artan yerel yöneticiler tarafından nasıl algılandığı, içerik analizi yapılarak ortaya konuldu.