Sekreterlik mesleği 1953 yılında ilk kez Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğünde bugünkü anlamıyla hizmet sunmaya başlamıştır. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencilerinin Sekreterlik Bilgisine ilişkin bilgi ve donanımlarını geliştirmek, Sekreterlik Mesleğinin İş Hayatındaki Yeri, Sekreterin İfa Ettiği Görev ve Sorumluluklar, Sekreterlerin kullandıkları araç gereç ve donanımlar, sekreterin sahip olması gereken bilgi ve beceriler gibi konularda bir bilinç oluşturmak amacıyla Sekreterlik Mesleğinin ilk hizmet yerlerinden biri olan Devlet Su İşleri Müdürlüğüne teknik bir gezi düzenlendi. Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Aylin Derviş tarafından düzenlenen teknik gezi Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdür yardımcısı Necip İBA ve çalışanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Yapılan teknik gezi sonucunda ise Öğrenciler bu mesleği sevdiklerini ve bu etkinlikten sonra mesleğe olan ilgilerinin arttığını, çok verimli bir etkinlik olduğunu aynı zamanda derste öğrenilenleri pekiştirme imkânı bulduklarını dile getirmişlerdir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ilerlemek istediklerini ifade etmişlerdir.