1- Avrasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor D. Başkanlığı tarafından 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 16:00 da Pelitli Yerleşkesi Mavi Amfi’de Öğrenci Kulüpleri Toplantısı yapılacaktır.

2- Bu toplantıya Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüp Başkanları ile Yardımcıları ve mümkün olduğu takdirde akademik danışmanlar katılacaklardır.

3- Toplantıya gelmeden önce;

  1. Kulüplerin 2017-2018 Eğitim Yılı itibarıyla Genel Kurulları tamamlanmış,
  2. İlgili kurullarını (Yönetim, denetim) güncellenmiş,
  3. Üye sayıları tam ve güncellenmiş,
  4. 2017-2018 Eğitim Yılı Faaliyet Planları belirlenmiş olacaktır.

4- Toplantıda etkinlik planları gözden geçirilecek ve kulüp başkanlarının teklif ve önerileri alınacaktır.

5- Toplantının sonunda toplantıya katılmayan, ilgili kuruluşlarını oluşturmayan, hiçbir faaliyet planlaması yapmayan pasif durumdaki öğrenci kulüplerinin feshi için ilgili yönerge esaslarına göre işlem başlatılacaktır. Bu nedenle kulüp yöneticilerinin gerekli hazırlıkları yaparak  toplantıya katılmaları önemlidir.