Ttso Başkanından Genç Girişimcilere Tavsiyeler

07.11.2017 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının iş birliği ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ” Akademik Etkinlikler” kapsamında ” Başkanların Gözüyle Girişimcilik ve 21. YY. de Girişimciliğin Önemi” isimli panel düzenledi. Panele Pelitli yerleşkesi, Yomra Yerleşkesi ve Ömer Yıldız yerleşkelerinden yaklaşık 400’e yakın katılımcı öğrenci ve öğretim elemanları iştirak etti

Panelin konuşmacılarından biri olan Başkan Ömer YILDIZ programındaki beklenmeyen gelişmeden dolayı panele iştirak edemedi. Paneli konuşmacı olarak TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu devam ettirdi.  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Asıf Yoldaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan panelin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Hakan Savaş yaptı. Panelist TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu katılımcılara panelin konusu olan girişimcilik ile ilgili aşağıdaki şekilde bazı tavsiyelerde bulundu:

-GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE GİRİŞİMCİ OLUN: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yurtdışına açılacak olan Türk girişimcilerin önünün açık olduğunu vurgulayarak, “Bizden geri kalmış ülkeler başta olmak üzere her ülkede o kadar çok iş var ki. Gençlerimizin geleceği görmeleri adına uluslararası faaliyetleri daha çok takip etmeleri gerekiyor” dedi.

“ALTERNATİFLİ YOL HARİTASI ÇİZİN” Geleceği yönlendirme adına şimdiden herkesin kendi yolunu çizmesi gerektiğini belirten Başkan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Ailesi memur ise çocuk da genellikle memur olmak istiyor. Aile serbest meslekle ve ticaretle uğraşıyorsa çocuk da o yönde kendine bir yol çizmek istiyor. Buradaki esas mesele gençlerin geleceği kendi bakış açısıyla değerlendirmesidir. Kendinize alternatifli bir yol haritası çizin. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iş kollarında değişimler yaşanabiliyor. Bu nedenle 2 – 3 alternatifli bir plan yapın. Sonuçta ticaret risktir. Risksiz hayat devlet memuru olmak, oradan aldığınla yetinip, geçinip gitmektir. En risksiz yaşam bu. Eğer ülkenize, geleceğinize hizmet etmek istiyorsanız, çocuklarınızın daha iyi bir yaşam sürmesini istiyorsanız, daha farklı düşünmek zorundasınız.”

“ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ ŞART” TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’de üniversite – sanayi işbirliği konusunda sorunlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:  “KTÜ’de Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu oluşturuldu. Burada esas amaç gençlerimizin sanayiye ve üretime yönelmesi, zaman içinde sanayici olması, böylece gelecekte üretimle birlikte ülkenin refah düzeyinin artması. Ama üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesinde sürekli sorunlar yaşıyoruz. Sanayici tarafından bakınca sorunlardan biri sanayicinin üniversitedeki akademisyenlere güvenmemesi. ‘Onlar sadece teoride kalıyorlar, bu nedenle bizim sorunlarımızı çözecek tecrübeleri yok’ diye düşünüyorlar. Ayrıca bu sorunların geleceğine dönük inovasyon ve ARGE  çalışması için de akademisyenleri yeterli görmüyorlar. Üniversite camiası açısından baktığımızda mevcut durumda hocalarımızın ders yüküyle boğuştuklarını, Arge ve inovasyona zaman ayırmada sorun olduğunu görüyoruz. Alışılmış ve geçmişten beri gelen bir teori ile hareket edildiğini, bu nedenle sanayi tarafında sıkıntı çekebilecekleri düşüncesiyle o tarafa çok fazla meyil etmediklerini görüyoruz. Tüm bunlar tarafların birbirine bakış açıları. Sadece üniversite değil endüstri meslek lisesindeki öğretmenlerin de öğrencilerini sanayiye yönlendirmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Orada da başka sorunlar gündeme gelmiyor. Öğretmenlerimizin sanayi tesislerine öğrencileri götürmede, ulaşımda, mesaide, harcırahta sorunları gündeme geliyor. Üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmazdır. Sanayi gelişecekse bu işbirliği şarttır. Üniversitedeki hocalarımızın teori ile birlikte yapacakları çalışmalar olmadan sanayide yenilik, ARGE ve inovasyon olması mümkün değildir. Teorinin pratiğe uygulanması çok önemlidir.”

 “PROJELERİN TİCARİLEŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ” Başkan Hacısalihoğlu, üniversite sanayi işbirliğinde gençlere yönelik bir ara yüz olma zorunluluğu bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu aşma doğrultusunda TTSO’nun Teknokent’te kendi yeri olan İnovasyon ve Tasarım Merkezi var. 2010 yılından beri faaliyette. Bir taraftan yeni gelişen programları gençlerimize ve hocalarımıza öğretmek diğer taraftan teknolojiye uygun çizilen ve tasarlanan projelerin CNC tezgâhlarına uyarlanması için imkânlar sunuyoruz. Önemli olan hocalarımızın ve öğrencilerin yapacakları projelerin ticarileşmesi. Üniversite sanayi işbirliğinde Teknokentlerin ara yüz olduğu aşikârdır ve buna büyük önem vermek gerekiyor. Buradaki gençlerimizin bizim Teknokent’teki merkezimizi tanımaları, oradan da eğitim almaları gerekiyor. Katma değeri yüksek ve teknolojik ürünlerin üretilmesi konusunda da onları yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin ürettikleri projelerle geleceklerini kurtarma imkânları var. Bu tür imkânlar birçok şehirde yok. Ama Trabzon’da şu anda mevcut. Bunun daha ilerisi var. Özellikle İnovasyon ve Biyoteknoloji merkezi olarak hazırladığımız bir binamız var. Burada da katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Girişimcilerimizin katma değeri yüksek sektörlere yönelmeleri konusunda alt yapılar oluşturulması için çalışılıyor. Şehrimizde gençlere bu tür imkânlar tanınıyor. Üniversite sanayi işbirliğinde şehrimizde hazır olan imkânları gençlerimiz kullanmalı.”

 “İHTİYAÇ OLAN İŞLERDE GİRİŞİMCİ OLUN” Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, her yaş grubunun fikirlerinin yeni projeler üretme konusunda önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bizlerin göremediği belirli yaşta gençlerin görebildiği konuların da bize gelmesi önemli. Hatta biz zaman zaman şunu da diyoruz; ilkokul ve ortaokul çocuklarını da dinleyelim. Çünkü onların bakış açısına göre geleceğe dönük yeni bir iş kurulabilir. İlkokul çocuklarına bakıyorsunuz, olaylara farklı açılardan bakıyor. Hayalleri çok farklı. Onların hayallerini yeni neslin ticarileştirmesi gerekiyor. Her yaşın ihtiyacı olan ürün var. Bu ürünün hayata geçmesi konusunda yeni nesil çalışmalı, proje üretmeli. Girişimcilik eğitimlerinde şu noktaya vurgu yapıyoruz; ihtiyaç olan işlerde girişimci olun. Mesela gidip siz de tavuk dönerci açmayın. Şehrin kapasitesi belli. Herkes tavuk dönerci olursa pazar payı küçülecek küçülecek, sonuçta bunların birçoğu kapatacak.”

“DIŞA AÇILMAK ÇOK ÖNEMLİ” Girişimci olmayı planlayan gençlere yurt dışına açılmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:  “Müthiş bir gençlik yetişiyor. İstihdamda büyük sorunumuz var. Bunlar devlet kapısında beklediği müddetçe de ülkede sorun olacak. Bu gençlerin girişimcilik eğitimi alıp yurtdışına açılması gerekiyor. Yurtdışına açılacak olan girişimcilerimizin önü açık. Bizden geri kalmış ülkeler başta olmak üzere her ülkede o kadar çok iş var ki. Gençlerimizin geleceği görmeleri adına uluslararası faaliyetleri daha çok takip etmeleri gerekiyor. Geleceğe dönük neredeyse 50 yılın girişimcilikle ilgili senaryoları yazılmış. Bunlar sosyal medyada bile yayınlanıyor. Gençlerimizin geleceğin trendlerini takip etmeleri önemli. Girişimcilik faaliyetlerinde her yaşın isteklerini çok iyi izlemek, anlamak ve gelişmiş ülkelerin nerede olduğunu, bizden geride kalan ülkelerin ihtiyaçlarının ne olduğunu görmek önemli.”

 

 “AMACIMIZ GİRİŞİMCİLİKLE REFAH SEVİYEMİZİ YÜKSELTMEK” Başkan Hacısalihoğlu, çağın gereklerini yerine getiren girişimcilerin başarılı olacağını da vurgulayarak, “Öyle bir çağa giriyoruz ki özellikle girişimcilikte işyeri bile açmaya gerek olmayacak. Bir bilgisayarla her işinizi halledebilecek, dünyaya mal satıp mal alabileceksiniz. Bunları takip etmek, eğitimlere katılmak önemli. Gelecekte çok uçuk şeyler olacak. Buna şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Yoksa her zaman bu ülkede biz pazar oluruz, tüketici oluruz. Ama kalkınmanın, ayakta kalmanın yolu üreterek, hizmet sektöründe görev alarak ve çalışarak bir yerlere varmaktır. Amacımız girişimcilikle refah seviyemizi yükseltmektir. Hedefe ulaşmak için prensipli ve programlı çalışmak gerekiyor. Herkes yapabileceği işi belirleyip o iş doğrultusunda geleceğini yönlendirmelidir. Hayallerinizin gerçekleşmesi doğrultusunda pes etmeden çalışmalısınız. Aksi takdirde geleceğe dönük kurtuluş yok. Devletin kadroları doldu. Bunlar yeterli kadrolar. Ancak emekli olanın yerine yeni bir kişi alınacak. Dolayısıyla devlet kapısında iş yok. Geriye özel sektör kaldı. Gençlerimiz girişimciliğiyle açacağı bir işyerinde hem kendisine hem çevresine istihdam sağlayacak. Aynı zamanda ticari faaliyetle para kazanıp vergi verecek, ülkenin gelişmesine, devletin kalkınmasına katkı sağlayacak. Böylece ülkemiz refah düzeyi yüksek toplumlar seviyesine erişecek. Hedefimiz ilk 10’un içine girmek. Bu hedef mantıklı, kalıcı, sürdürülebilir çalışmalarla olur.

Burada herkese görev düşüyor. Kimse, ‘Ben mi kalkındıracağım bu ülkeyi’ dememeli. Herkes elinden geleni yapmalı. Herkes kendini güçlü hissetmeli ve kendine güvenmeli.” Şeklinde konuşmalarını tamamladı.

“PLAKET TAKDİM EDİLDİ” Panelin ardından Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Kamali ve Genel Sekreter Gülay Yençeri tarafından TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na plaket takdim edildi. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitü müdürlüğü tarafından panelin düzenlenmesinde emeği geçen Öğr. Gör. Hakan SAVAŞ ve Öğr.Gör. Murat ŞAHİN’e  teşekkür belgesi verildi.