Sınav salonlarında, sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılır. Öğrencinin sınava girebilmek için, mevcut yılın bandrolüne sahip öğrenci kimliği (Öğrenci kimliğini kaybetmiş öğrenci veya kimliği olmayan öğrenciler, ilgili yarıyılın öğrenci belgesini almalıdır.) ve soğuk damgalı-onaylı özel kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, TC Nüfus Cüzdanı, Pasaport, KKTC Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi) kendisine tahsis edilmiş olan sıranın üstüne koymak suretiyle sınav salon görevlisine ibraz etmesi gerekir.

Sınav salonuna sadece kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Ayrıca, sınav salonuna, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve geride çöp bırakılmaması koşuluyla şekerleme ve su getirilebilir. Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, ders notu, ders kitabı, elektronik malzemeler ile girmesi suçtur ve yasaktır. Sınav görevlisi veya görevlilerinin; sınav salonunda sınava giren öğrencilerin üzerlerinde, sıralarında veya erişebilecekleri kadar yakın mesafede cep telefonu ve benzer elektronik iletişim cihazlarının varlığını tespit etmesi durumunda ilgili öğrenci veya öğrencilere kopya işlemi yapılır.