Üniversitemiz Çocuk Gelişimi Programından Öğr. Gör. Ali Tansu Balcı, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne (V. International Curriculum and Instruction Congress) Prof. Dr. Ayfer Kocabaş ile birlikte “Köy Enstitüsü Mezunları, Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Katılımları” adlı bildiri ile katılmıştır.

Bu yılki ana teması “Temel Eğitimde Program Çalışmaları” olan kongrenin, başkanlığını Prof. Dr. Ayfer Kocabaş’ın yaptığı oturumunda Balcı ve Kocabaş, Eleştirel Pedagojinin tarihsel gelişimi üzerinde durarak Türkiye’de mevcut eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulunmuşlardır. Ayrıca Türkiye’ye özgü bir model olarak Köy Enstitüleri sistemini eleştirel pedagoji pratiği bağlamında değerlendirerek Köy Enstitülerinin eleştirel pedagoji literatürüne kazandırılmasına yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmanın sonucunda Köy Enstitüsü mezunlarının diğer öğretmenlere göre eleştirel pedagoji ilkelerine katılımları daha yüksek düzeyde bulunmuştur.