ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

 

2017-2018 akademik yılında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında programdan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir. Birimlerin anlaşmalı olduğu yada anlaşma yapılmasını talep ettiği üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders vermek isteyen öğretim elemanları “2017-2018 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu’nu 20 Ekim 2017 tarihine kadar birim üst yazısı ile Dış İlişkiler ‘ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü’ne iletmek durumundadırlar.

Başvuruda bulunan öğretim elemanlarının seçimi sürecinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanan Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında yer alan “2017-2018 akademik yılında personel hareketliliği kapsamında Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte, daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülkeye öncelik verilmesi gerekmektedir.” maddesi göz önünde bulundurulacaktır.

Başvuru sonuçları (asil ve yedek liste olarak) 30 Ekim 2017 tarihine kadar web sayfamızda yayınlanacak ve üst yazı ile ilgili birimlere gönderilecektir. Süreç içerisinde gitmekten vazgeçen öğretim elemanları feragat dilekçelerini birim üst yazısı ile 14 Kasım 2017 tarihine kadar Koordinatörlüğe iletmek durumundadırlar.

Üniversitemizde 2017-2018 döneminde Ders Verme Hareketliliğinden hak edinilen Hibe Tutarına dayalı olarak en az 2 en fazla 4 kişi hibeli olarak yararlanabilecektir (bu sayı gidilmek istenilen ülke ve gün sayısına göre değişmektedir). Hibe miktarının kısıtlı olması ve daha fazla sayıda personelin programdan yararlanabilmesi için hibeler her bir öğretim elemanı başına 3 iş günü ve gidiş-dönüş günleri (2 gün) dahil olmak üzere en fazla 5 gün üzerinden ödenebilecektir. Öğretim elemanı en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür

2017-2018 dönemi Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak olan öğretim elemanlarının sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu kurallarına göre hareket etmesi, 2017-2018 döneminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önem arz etmektedir.

Seçilen Öğretim Elemanlarının 10 Haziran 2018 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir. Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan katılımcıların hive ödemelerinin &60’i hareketlilik öncesi, dönüş evraklarının tamamlanmasının ardından ise %20’si yapılır.

İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın “Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler.

Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri hibe miktarları Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen kriterlere göre verilecektir.

Seçim kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Tüm öğretim elemanlarına duyurulur.

 

  1. Seçim Kriterleri
  • ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen akademik ya da idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

Aralığı                 Verilecek Puan      

50-60                               +1

61-70                               +2

71-80                               +3

81-90                               +4

91-100                            +5

  • Yürütülen Erasmus+ Koordinatörü / Birim Koordinatörü/ Koordinatör Yardımcısı ise

+10

  • Programdan ilk kez yararlanma

+5

1.4.    Bir önceki Erasmus döneminde programdan faydalanmış ise

-10

1.5.    Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını sağlamak

+20

1.6.   Gidilecek kurumdan alınan davet mektubu var ise

+10

1.7.   Bir önceki Erasmus döneminde gitme hakkı kazandığı halde zorunlu nedenlerle gidemeyeceğini zamanında belgelemiş olanlar

+10

1.8.   Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

1.9.   İlk kez yurt dışına çıkacak olanlar
+5

 

  1. Değerlendirme
  • Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile yapılacaktır.
  • Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek olarak yapılacaktır.
  • Yapılan anlaşmalara göre başvuran adaylara mevcut anlaşmalardaki ülkelere göre hareketlilik imkânı verilecektir.
  • Başvuru sonuçları (asil ve yedek liste olarak) web sayfamızda yayınlanacak ve üst yazı ile ilgili birimlere gönderilecektir. Süreç içerisinde gitmekten vazgeçen öğretim elemanları feragat dilekçelerini birim üst yazısı ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğe iletmek durumundadırlar.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu