Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler biriminin vizyonu, yeni dönem çalışmaları ve uluslararası öğrenci olma fırsatları ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılara tıklayarak alınız >>

 

Erasmus Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

 

 

bağlan

Ofisimiz üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, eğitim alanında diğer ülkelerle Üniversitemiz arasında bilgi alışverişini sağlamak, uluslararası değişim ve katılım programları yürüterek üniversitemiz yönetim ve akademik birimlerine danışmanlık vermek amacıyla kurulmuştur.

Genişleyen hizmet ağı içerisine, Avrupa Birliği Çalışmaları, Öğrenci Değişim Programları, Üniversite Sanayi İşbirliği Programları başlatılmıştır. Bu çerçevede iş yelpazesinde proje pazarı, kongre ve teknoloji günleri gibi faaliyetlere de yer veren; Dış ilişkiler Ofisi Üniversite’nin dışa dönük yüzü olmakta ve büyümeye devam etmektedir.

 

avrasya2

Uluslararası Öğrenci Birimi, Avrasya Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşama aktif olarak katılmalarına ve öğrenimleri sürecince karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacını gütmektedir.

Üniversitemizde uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesi, hem öğrencilerimizin farklı toplum ve kültürleri yakından tanımasına olanak sağlayacak, hem de uluslararası öğrencilerin ülkemizin kültür zenginliğini fark etmesine ve farklılıkları anlamasına yardımcı olacaktır. Üniversitemizden mezun olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışan Avrasya dostları hem üniversitemiz hem de ülkemiz için faydalı olacaktır.

 

ömer yıldız yurtları
Avrasya Üniversitesi, her geçen gün kendini daha da çok geliştiren ve yenileyen bir kurumdur. Eğitim kalitesine önem veren, bu bağlamda uluslararası akreditasyon ve üyeliklerin vizyonunun geliştirilmesinde önemli etkileri olduğuna inanan bir yüksek öğretim kurumudur.