4. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite
International Conference

Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER 4. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite/International Conference on Quality in Higher Education (ICQH) konferansına katıldı.

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner, 24-25 Kasım 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen “4. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansında (ICQH) Avrasya Üniversitesi adına yer aldı. Konferansta, “Üniversite Öğrencilerinin Araştırma Yöntemlerine Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi / Perceptions of University Students on Research Methodology: A Metaphor Analysis”başlıklı bir bildiri sundu.  Ayrıca Konferansta bir oturuma da başkanlık etti.

http://www.icqh.net/