Kariyer Merkezimiz öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, yeteneklerinin farkında olmalarını,  kişilik özelliklerinin hangi alanlar için uygun olduğunu sorgulamalarını, alanında uzman mentörler ile biraraya gelmelerini,  profesyonel iletişim ağlarını oluşturmalarını ve başvuracakları pozisyonlar için üniversiteliyken hazırlık yapabilmelerini  sağlar.

 

 • İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
  • 14 Hafta Boyunca Her Salı Yüz Yüze  17:00 – 18.00
  • 7/24 Mail Üzerinden Sürekli

Öğrencilerimizin kişisel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği nitelikleri, şartları ve iş piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, seçtiği iş/meslekle ilgili üniversitemizin eğitim imkânlarından yararlanmasının sağlanması sürecidir. Üniversitemiz bu konudaki çalışmalarıyla ülkemizde ilk üniversite olacaktır.

 

 • KİŞİSEL GELİŞİM GÜNLERİ
  • 14 Hafta Boyunca Her Çarşamba  17:00 – 18.00
  • Sınav Haftaları Aşağıdaki Etkinlikler Ertelenebilir.

Öğrencilerimizin profesyonel hayata adım atarken tam donanımlı ve yetkin bireyler olmaları yönündeki gerekli desteğin sağlanması için tüm süreçleri kapsamaktadır. Öğrencilerimizin iş bulma süreçlerinde kolaylık sağlayacak ve çalışma hayatlarına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması aynı zamanda nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması çeşitli etkinliklerle amaçlanmaktadır. Aşağıda 14 hafta süresince Çarşamba günleri gerçekleştirilecek konferans, eğitim, gezi programları ve organizasyonların başlığı yer almaktadır.

 • KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
 • CV HAZIRLAMA EĞİTİMİ
 • MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • İŞ TANITIM GÜNLERİ
 • KURUM VE FİRMA GEZİLERİ
 • İŞ DÜNYASINDAN PROFESYONELLERLE/UZMANLARLA, ÖĞRENCİLERİN BULUŞTURULMASI

 

 • YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK DANIŞMANLIĞI
  • 14 Hafta Boyunca Her Perşembe  17:00-18.00

Öğrencilerimizin yaratıcı, yenilikçi ve çeşitli projelerini hayata geçirebilmeleri, üniversitemizi bu konuda ilkler arasına sokmak amacıyla yönlendirilmelerinin yanı sıra, öğrencilerimizin girişimci niteliğe ve beceriye sahip olarak yetişmesini ve girişimci ruhla mezun olmasını sağlamak için gerekli danışmanlık hizmetinin sağlanmasıdır. Ayrıca kendi işini kuracak öğrencilerimizin veya mezunlarımızın istihdam yaratan, üretim yapan bireyler olarak Türk ekonomisine ciddi katkılarda bulunmalarını, kendi işini kurmayı düşünmeyen öğrencilerin de girişimciliği bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlayarak üniversitemizin adının sürekli yaşatılması amacıyla ülkemizde ilk defa bizim üniversitemiz bünyesinde hizmet olarak sunmaktır.