Rektörümüz Prof.Dr. Aşkın Asan Brüksel'de Avrupalı Kadın Rektörler toplantısına katıldı.

Rektörümüz Prof.Dr. Aşkın Asan Brüksel’de Avrupalı Kadın Rektörler toplantısına katıldı. Toplantıya Avrupa Birliği ülkelerinin kadın rektörlerinin yanı sıra YÖK başkanı danışmanı Prof.Dr. Sezer Komsuoglu, Avrupa Birliği Araştırma ve İnnovasyon Komitesi Başkanı Carlos Moedas, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Bölge Başkanı Ingibjörg Solrun Gisladottir, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu başkanı Tibor Navracsics katıldı. Avrupalı Kadın Rektörler Birliği’nìn başkanlığını Prof.Dr. Gülsün Sağlamer yürütüyor. Avrasya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan Türk Yüksek Öğretimi son yıllarda büyük mesafeler aldı. Çok hızlı gelişiyor, her ilde bir üniversite kuruluyor ve bu üniversiteler içinde bulundukları illerin gelişimine katkılar yapıyorlar. Türkiye’de 193 üniversitesi sadece 15 kadın rektörün görev yaptığını belirterek bu anlamda yüksek öğretimde kadının daha fazla liderlik, yöneticilik pozisyonlarına aday olmasını, bu pozisyonlara yükselmesini teşvik edecek çözüm mekanizmaları, stratejilerin geliştirilmesi, destek mekanizmalarının kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Aşkın Asan

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer yapmış olduğu açılış konuşmasında birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, fırsat eşitliğin sağlanması konusunda üniversite rektörlerinin önemine değindi. Kadın rektörlerin sayılarının artması konusunda emek sarfedilmesi gerektiğinin altını çizerek kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımının   daha sağlıklı toplum elde etmede önemli olduğunu belirtti.

Carlos Moedas yapmış olduğu konuşmada “Kadın hakları alanında son çeyrek asırda birçok başarıların sağlandı. Erkekler artık kadın hakları için de ayağa kalkıp konuşmalılar. Eşitlik tüm insanlık için gerekli. Tutumları değiştirmek için çok çalışmalıyız. Kadın hakları konusunda oluşturulan networklar birçok sorunun çözümünde etkili olacaktır” dedi.

BM Kadın Birimi Bölge temsilcisi Gisladottir ise BM Kadın birimi tüm dünyada kadın erkek fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesi konularında çalışmaktadır. Fırsat eşitliği artık tüm anayasalarda garanti altına alınmıştır. Farkındalığı artırmada üniversitelere çok önemli rol düşmektedir” dedi.

Avrupa Birliği Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı Vera Jourava AB ülkelerinde kadının iş ve ev yaşamını uyumlu hale getirme amaçlı hazırlanan kanun paketi hakkında bilgi verdi. Kadının her alanda desteklenmesi için ülkelerin çaba sarfetmeleri gerektiğini belirtti.

Tibor Navracsics konuşmasında yüksek öğretimde kadın sayılarının artırılması konusunda yapılan çalışmaları özetledi. Avrupa üniversitelerinde diğer ülkelere oranla kadın akademisyen sayılarının yüksek olduğunu ancak akademik yükseltme ve karar alma mekanizmalarında daha fazla kadın katılımına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Özellikle işe alım süreçleri ve eşit işe eşit ücret politikalarında daha duyarlı olunmasının daha olumlu sonuçlar getireceğini belirtti.

Tibor Yetenekler ve yarartıcılık eşit dağıtılmıştır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların yetenek ve yaratıcıklarına ihtiyacımız var dedi.