Lise Öğrencileri Avrasya Üniversitesi Laboratuvarlarında Kendi DNA'larını İzole Ediyorlar

Teknolojinin temeli olan doğa bilimleri çalışmalarına yönelik farkındalığı artırmak, ilgi alanlarını belirlemeye çalışan lise öğrencilerine destek vermek amacıyla üniversitemiz yeni bir program başlattı.

Mevcut yaşamımızı daha iyi sürdürebilmek, çevremizde yaşananları ve içinde bulunduğumuz evreni daha iyi anlayabilmemiz için doğa bilimlerine ihtiyacımız vardır. Teknoloji doğa bilimlerinin çıktılarıyla gelişmektedir. Ne yazık ki doğa bilimleri ülkemizde gün geçtikçe öğrenciler tarafından daha az tercih edilmektedir.

 

Bu şekilde devam edecek olursa doğa bilimleri alanında yeterli sayıda ve iyi yetişmiş bilim insanı bulmakta sorunlarla karşılaşacağımız kaçınılmaz olacaktır. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini de olumsuz etkileyecek bu durum ülkemizi, ileride birçok teknolojik üründe dışa bağlı kılacaktır. Bir ülkede ekonomik büyüme teknoloji üretilmesine bağlıdır. Teknoloji üretimi, ülkelerin tasarım, inovasyon, AR-GE çalışmaları, maddi kaynak gibi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte eğitimli ve yetenekli genç insan gücü en önemli faktördür.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 1
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 2

Avrasya Üniversitesi olarak, bu doğrultuda gençlerin teknolojinin temeli, olmazsa olmazı olan doğa bilimleri çalışmalarına ilgisini uyandırmak ve ilgi alanlarını seçmeye çalışan lise öğrencilerine destek vermek amacıyla, öğrencilere belirli aralıklarla kısa bilimsel faaliyetler yapmayı planlamaktayız.

İlk faaliyet DNA İzolasyon’u (bknz Ek.1 Program Akışı ) konusunda olacaktır. Yarım gün sürecek programda katılımcı öğrenciler Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarında kendi DNA’larını izole etme imkânı bulacaklardır.  Ayrıca bu bölümler hakkında ve bölümlerin dünya ve özellikle de ülkemiz için önemi hakkında bilgilendirileceklerdir.

Biyokimya Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Mehmet Büyükleyla ve bölüm öğretim üyelerimiz ziyaretinizin planlanması konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek.

Okul Müdürlüğü tarafından  katılım formunun ( Ek.2 Eğitim Katılım Formu ) doldurulup  mehmet.buyukleyla@avrasya.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 3