Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ, Şehirlerin Tanıtımında Turistik Yerlerin Önemi ve Trabzon İli Örneği isimli bir bildirisi ile üniversitemizi Türk dünyası turizm sempozyumunda temsil etti.

Üniversitemiz İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ,  Şehirlerin Tanıtımında Turistik Yerlerin Önemi ve Trabzon İli Örneği isimli bir bildirisi ile üniversitemizi 19-21 Kasım 2015 tarihleri arasında Kastamonu üniversitesinde yapılan uluslararası Türk dünyası turizm sempozyumunda temsil etti.

Son yıllarda bölgede Trabzon turizm açısından önemli bir konuma geldiği için ve konunun da bölgede yapılacak turizm faaliyetlerinde Trabzon ilinin örnek alınması ile ilgili olması dolayısıyla katılımcılar tarafından ilgi gördü. Oturuma Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Arnavutluk, KKTC ve Kazakistanlı katılımcı akademisyenler ve turizm bölümü öğrencileri iştirak ettiler. “Şehirlerin Tanıtımında Turistik Yerlerin Önemi ve Trabzon İli Örneği” isimli bildirinin sonucunda konuyla ilgili özet olarak şunlar ifade edildi.

Asıf Yoldaş 1

“Turizm ile bir bölgenin kalkınması arasında göz ardı edilemeyecek bir bağ vardır. Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı kültürel ve doğal mirasa sahip bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması bölgesel kalkınmanın da önünü açacaktır. Kültürel mirasın ve doğal güzelliklerin tanıtımı sonucunda turistik faaliyetlerin arttığı bölgelerde, yerel ürünlerin tanıtımı yapılabilmekte ve elde edilen turizm gelirlerinden yerel halkın da yerel işletmeler ve çeşitli iş olanakları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak pay alması sağlanabilmektedir.

T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığının da tespitlerine göre, ağır sanayinin olmadığı ve tarım arazilerinin giderek daraldığı Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm (sağlık ve termal turizm, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b.) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu potansiyel rasyonel anlamda kullanılamamaktadır.

Bölgeye yönelik turist varışları daha ziyade Mayıs-Ağustos aylarında gerçekleşmektedir. Turizmin mevsimsellik arz edip 3–4 aylık bir süreyle kısıtlı olması bölgenin zayıf noktalarından birini oluşturmaktadır. Bölgenin turizminin sürdürülebilirliği sağlanması sadece yaz sezonunda değil yılın her ayında turistlerin çekilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sezon ömrünün uzatılması bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisinin bölgeye çekmesine neden olacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ile de teyit edilebileceği üzere  tarihi/kültürel varlıklarına ve doğal kaynaklarına rağmen Bölge’de geceleme oranlarının düşüklüğü, turizmin belli dönemlere sıkışması ve bütün yıla yayılamaması ve alternatif turizm modelleri geliştirilememesi ön plana çıkan sorunlardır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin önemli yayla turizmi merkezlerini birbirine bağlayacak olan “Yeşil Yol” projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın öncülüğünde devam etmekte olup, projeye göre Samsun’dan başlayan yol Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize illeri ile devam edip Artvin’de biten 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki turizm yolunu ifade ediyor. Bölge’de turizmin gelişmesi için önemli bir adım olan projenin yapımına devam ediliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı’nın “Fiziki Altyapı Endeksi” verilerine göre Bölge illerinde ciddi bir altyapı sorunu mevcut. Bu sorunun çözümüne yönelik atılan “yeşil yol projesi” adımı Bölge için önemli ancak tek başına yeterli değil. Bölgeye gelen turistin geceleme sayısını artırmak için doğal yapıya da zarar vermeyecek şekilde ilgili bölgelerde dağ yürüyüşü, kayak vb. turistik aktivitelere de yer verilebilir.

Sonuç olarak, bölge turizminin hızla gelişmesi için çözülmesi gereken bazı temel sorunlar ve yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür.

  • Bölge illerinin başta yol olmak üzere altyapı sorunu
  • Yaylalarda mülkiyet sorunu (hukuksal sorunlar)
  • Yaylalarda çarpık yapılaşma sorunları
  • Sit alanlarının belirlenmesi ve korunması
  • Bölge yatırım projelerinin teşvik edilmesi
  • Tesis ve yatak kapasitesinin artırılması ve
  • Bölgenin imajını koruyabilmek için tur ve otel fiyatlarının kontrol altında alınması v.b.

Sonuç olarak, Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm açısından geliştirilmesi için Arap Turistlerin Trabzon’a çekilmesi konusunda izlenen başarılı pazarlama ve tanıtım stratejilerden yararlanmalıdır. Bilindiği üzere, Trabzon bu konuda altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözmüş ve artık Kruvaziyer turizmi gibi alternatif turizm seçenekleri için hazırlıklarını sürdürmektedir. Trabzon’da hem yerel halk, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum örgütleri kentin tanıtımı faaliyetlerinde koordinasyon içinde çalışmakta ve bu koordineli çalışma kentin her anlamda gelişimi sürecine önemli katkıda bulunmaktalar. Bu açıdan bakıldığında, diğer Bölge şehirlerinin Trabzon ilinin turizm açısından geldiği noktaya ulaşırken, hem yapılan hatalar hem de gösterilen başarıları örnek alması gerekmektedir şeklinde ifade edildi.”

Asıf Yoldaş 3

SEMPOZYUMUNUN KAPSAM VE AMACI

Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın da ileriye gitmesi açısından değerlendirilebilecek önemli bir güçtür.

Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesi ve tartışılmasında yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi işbirliği ile “Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu” düzenlendi.

Bu kapsamda, turizm alanında somut projelerin geliştirilmesi, Türk Dünyası’nın bütünleşmesinde turizmden nasıl faydalanılabilineceğinin değerlendirilmesi ve Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarından gelen akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak faydalar üretmelerini sağlamak sempozyumdan beklenen diğer çıktılardır.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Kastamonu üniversitesi, Kırgızistan ve Kazakistan üniversiteleriyle müşterek olarak düzlenmiştir. Sempozyumumuza 7 ülkeden (Türkiye, KKTC, Arnavutluk,Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan) 86 bildiri ile toplam 120 akademisyen katılmıştır.

Asıf Yoldaş 2

DÜZENLEME KURULU

Onursal Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Seyit Aydın-Kastamonu Üniversitesi Rektörü/Türkiye

Prof. Dr. Sebahattin Balcı-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü/Kırgızistan

Prof. Dr. Mehmetgali Sarıbekov-Dulati Taraz Devlet Üniversitesi/Kazakistan

Prof. Dr. Sabri Hizmetli – Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi/Kazakistan

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Saim Ateş-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Elmira Faizova-Dulati Taraz Devlet Üniversitesi/Kazakistan
Doç. Dr. Barış Erdem-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan
Doç. Dr. Bilgehan Gülcan-Gazi Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Mamoev Binali Şahpanderoviç – Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi/Kazakistan
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Prof. Dr. Saim Ateş-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Elmira Faizova-Dulati Taraz Devlet Üniversitesi/Kazakistan
Doç. Dr. Bilgehan Gülcan-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan
Doç. Dr. Kutay Oktay-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Şenol Çavuş- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Doç. Dr. Barış Erdem-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Canan Tanrısever-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Tokmak-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Yrd. Doç. Dr. Fazıl Şenol- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Yrd. Doç. Dr. Aliya Zhussanbaeva- Dulati Taraz Devlet Üniversitesi/Kazakistan

Öğr. Gör. Dr. Bakıt Turdumambetov-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Dr.Ulanbek ALIMOV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Maıya Myrzabekova-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

Öğr. Gör. Sapargül Turdubekova-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Gülmira Samatova-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Kımbat Asanova-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Dinara İsakova-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Nadira Turganbayeva-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Anipa Sulaymankulova-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Öğr. Gör. Narıngül Margaziyeva-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Araş. Gör. Hüseyin Pamukçu-Kastamonu Üniversitesi/Türkiye

KASTAMONU'DA TÜRK DÜNYASINDAN GELEN DANS GRUBU EKİPLERİ, ÜLKELERİNİN DANSLARINI SERGİLEDİ. (VEDAT YUNUS İKİZOĞLU/KASTAMONU-İHA)