Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tek Ders Sınavları 09.07.2015 Saat:10:00′ da D201 Numaralı Sınıfta Yapılacaktır.