Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 “Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı”

 

Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 “Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı” kapsamında desteklenen projelerde Türkiye’nin daha fazla yer alabilmesi ve hibelerden elde edilecek faydayı azami düzeye taşımak amacıyla bir bilgi formu oluşturuldu:

www.ufuk2020.com/bilgi-formu.html