İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mentör Programını Başlatıyor

Günümüzde eğitimde meydana gelen felsefi değişiklikler, eğitim programları üzerinde de değişikliklere neden olmuş ve buna bağlı olarak öğretmen rolleri ve önem düzeyleri değişikliğe uğramıştır. İşte bu rollerden birisi de Mentörlük (akıl hocalığı) rolüdür. Mentörlük yeni bir süreç değil, insan gelişiminin en eski yöntemlerinden biridir. Günümüzde mentörlük sistemlerinin katkısı olmadan, çalışanların yetenek ve potansiyelinden yeterince yararlanılamayacağı anlaşılmıştır.

Mentörlük, bireyleri güçlendirmek, kişisel ve profesyonel becerileri geliştirmek, performans hedeflerine daha yüksek seviyelerde ulaşmak ve kariyer hedeflerine doğru ilerlemek için etkin bir şekilde iş ilişkileri oluşturma sürecidir.

 

Programın amacı: Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı iş adamı ve iş kadınlarını bir araya getirmek, iş insanlarının kariyer ve iş hayatında edindikleri tüm deneyimleri öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamak ve öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaktır.

 

Daha detaylı Bilgi için

http://iktisadi-idari-bilimler.avrasya.edu.tr/mentor-programi/