Tübitak Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bilim ve Teknoloji Yüksel Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı AR-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında “1003- Öncelikle Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” başlatılmıştır.Bu programlar kapsamında 2015 Mart sonu itibariyle 150′ nin üzerinde çağrıda 650’den fazla projeye 500 milyon TL’nin üzerinde destek sağlanmıştır.
Bundan sonraki süreçte bu programlar kapsamında çıkılacak çağrılar konusunda araştırmacılarımıza yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur.
Oluşturulan taslak liste www.tubitak.gov.tr/cagri_planlamasi   adresinde sunulmakta olup, listede yer alan konular veya içerikler dönemsel değerlendirmeler sonucu revize edilecek ve listeye eklemeler ya da listeden kısmi çıkarmalar yapılabilecektir.
 Çağrı planlamasına ilişkin görüşlerinizi cagri.planlama@tubitak.gov.tr    adresine iletmenizden memnuniyet duyar, açılacak çağrılara proje başvurularında bulunmanızı temenni ederiz.