asan228 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınların bu önemli gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadına karşı ayrımcılığın her alanda önlenerek, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, toplumlar için sürdürülebilir ve sağlam bir geleceğin teminatıdır.

Türkiye kadın-erkek eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılmasına ve kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine özel önem atfetmiş, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal ve uygulamaya yönelik önlemlerle bu alanda kayda değer ilerleme sağlamıştır.

Kadın hakları alanındaki uluslararası sözleşmelere taraf olan Türkiye, kadın haklarının tüm dünyada geliştirilmesine yönelik olarak bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini desteklemekte ve uluslararası platformlardaki çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz İstanbul Sözleşmesi olarak da anılan Avrupa Konseyi Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin Sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülke olmuştur.

Biz de Avrasya Üniversitesi olarak üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Öncelikle Üniversitemizde Kadın Araştırmaları Merkezini kurup merkezimizi “Özgecan Merkezi” olarak adlandıracağız.

Merkezin amaçları:

Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek;
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için eğitim programları düzenlemek, bilinç artırıcı çalışmalar yapmak.
Kadınlara her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar oluşturmak;
Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri açmak;
Yasalarda yer alan kadın erkek eşitliğine karşı ayrımcılık içeren maddelerin değiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, kampanyalar yürütmek;
Kadın Çalışmaları alanında Yüksek Lisans ve Doktora Programları açmak;
Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak;
Kadın sorunlarıyla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi için uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, konferans vb. toplantılar düzenlemek;
Konuyla ilgili bülten, dergi ve kitaplar yayınlamaktir.

Yaşam Boyu Öğrenme Merkezimiz yoluyla kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında halkı bilgilendirici seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz.

Ayrıca, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Yüksekokulumuz tarafından Senatomuza sunulan “Kendini Savunma” dersini seçmeli ders olarak programımıza koyduk. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz hem Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ilgili hükümleri öğrenecekler. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz kendilerini koruma ve savunmaya yönelik bilgi ve beceri de kazanacaklar.

“Kendini Savunma” dersi ABD ve Avrupa Ülkelerinde bulunan tüm üniversitelerde seçmeli ders olarak öğretim programlarında yer almakta. Bu dersi alan öğrenciler tehlike anlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgi sahibi oluyorlar. Bunu bir tedbir dersi olarak düşünebilirsiniz. Kadına karşı şiddetle mücadelede sadece tedbirlerden biridir. Asıl olan pek tabi ki tüm paydaşlarıyla yürütülecek geniş kapsamlı mücadeledir. Kanunların iyi uygulanıyor ve caydırıcı olması mücadelenin en önemli ayaklarından biridir. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Biz üniversite olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye karar verdik. Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında hem bilimsel çalışmalarımızı sürdüreceğiz hem de öğrencilerimize yönelik bilgilendirici uygulamalar yapacağız.

Bu duygularla, Üniversitemizin kadın mensuplarının ve görevlerini başarıyla yerine getirmelerine katkıda bulunan herkesin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.

Prof. Dr. Askin ASAN